ABR-kuntoutuksessa sovelletaan biotensegriteetin käsitettä käytäntöön

ABR-kuntoutuksessa sovelletaan biotensegriteetin käsitettä käytäntöön

Biotensegriteetti on kirurgi Steve Levinin alun perin käyttämä käsite, jolla Levin kuvaa Buckminster Fullerin kehittämää tensegriteetti-käsitettä elävään organismiin sovellettuna.

Tensegriteettimalli kuvaa sitä, miten kehon koko rakenne muodostuu tasapainossa olevista jännitteistä (tensio) ja puristuksista (kompressio). Kun rakenne on tasapainoinen, se säilyttää muotonsa eri asennoissa (esimerkiksi keskivartalo säilyy sylinterimäisenä sekä pysty- että vaaka-asennossa) eikä vääristy ulkoisten voimien vaikutuksesta (esimerkiksi rintakehän tai vatsan painaminen ei muuta olennaisesti keskivartalon muotoa). Tämä jännitteiden ja puristusvoimien tasapaino on kokonaisuutena niin tarkka, että yhdellä alueella tapahtuva muutos voimien jakautumisessa vaikuttaa kaikkialla kehossa.

ABR Denmarkin uusimpaan biotensegriteettiä käsittelevään blogitekstiin on liitetty video, jossa Steve Levin on Diane Vincentzin haastateltavana. Pöydällä heidän edessään on Levinin rakentama biologista rakennetta kuvaava tensegriteettimalli, jolla Levin havainnollistaa, miten käy, kun sen yhtä osaa löysytetään: koko rakenne muuttuu epävakaaksi. Kun rakenteen jännitteet ja puristusvoimat ovat taas tasapainossa, se pysyy vakaasti pystyssä.

Ihmiskehon tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet toimivat samalla mekanismilla, ja tämä käy selvästi ilmi CP-vammaisen lapsen kehossa. CP-vammaisen kehon rakenteissa ei vallitse jännitteiden ja puristusvoimien välinen kokonaistasapaino, vaan yksittäisen alueen heikot faskiarakenteet vaikuttavat kaikkialla kehossa ja saavat kehon yhtenäisen rakenteen pettämään. Lapsi saattaa esimerkiksi tyypillisesti istua vinossa toisen kyljen suuntaan.

ABR-harjoitteilla pyritään faskiarakenteita vahvistamalla saamaan kehon rakenteet kokonaistasapainoon. Levin toteaakin edellä mainitulla videolla olevansa hämmästynyt siitä, miten upeasti ABR:ssä onnistutaan rakentamaan ulkoa käsin jotain, joka on kehon sisällä menetetty.

Lue biotensegriteetistä tarkemmin ABR Denmarkin uusimmasta blogitekstistä.

Jätä kommentti

Kommentoi

Scroll to Top